Lars Bollerslev. portræt med maleri 800

 

Lars Bollerslev bor ved Vadehavet og han forsøger at fange Vadehavets natur og omskiftelighed på samme tid. Markmandshuset er blevet et ikon for hjemstavnen i Tøndermarsken. Huset ved Ballum er lige i nærheden og indfanges på Bollerslevs ture rundt i området.

Bollerslev udarbejder skitser ude på stedet. Disse skitser danner grundlag for det egentlige arbejde med værkerne i atelieret.

Bollerslev er blandt andet med i publikationerne "Dage med Markmandshuset" og "Under en sort sol - Katalogtekst af Lone Schloo Erhardsen. Han underviser i billedkunst på en række institutioner i Danmark og i udlandet.